+48 22 300 98 75

Uzupełnij dane konieczne do przygotowania umowy

Uzupełnij dane kontaktowe, szablon umowy otrzymasz na swojego maila

Rejestrując się potwierdzasz znajomość i akceptujesz regulamin

Administratorem danych jest Gold Place Polska sp. z o.o. sp. k. Więcej o celach i podstawach przetwarzania.

Wybór pakietu

Wybierz swój pakiet wirtualnego biura

Wybierz okres płatności

Pakiet all inclusive w jednej niskiej cenie

ADRES DO REJESTRACJI FIRMY

al. Jana Pawła II 27 00 - 867 Warszawa

ODBIÓR KORESPONDENCJI

Listy zwykłe, polecone i kurierzy

POWIADOMIANIE O POCZCIE W 24H

gwarantowane w umowie

SKANOWANIE LISTÓW

do 200 stron / mc w cenie, później tylko 1zł /str.

Ceny podane w ofercie wyrażone są w kwotach netto i zostanie do nich doliczony podatek vat w wysokości 23%

Przy zawieraniu umowy pobierana jest zwrotna kaucja w wysokości 200 zł zwracana po zakończeniu współpracy.

Podsumowanie
Data rozpoczęcia świadczenia usług
i
Możesz wybrać datę rozpoczęcie świedczenia usług w ciągu 30 dni od daty wypełnienia formularza.
Pakiet Wirtualne Biuro (płacąc za rok z góry oszczędzasz 350 zł netto)
319 zł / mc x (12 m-cy + 16 dni aktualnego miesiąca)
3 998,13 zł netto
4 917,70 zł brutto
Kaucja zwrotna po zakończeniu współpracy
i
Kaucja jest zwracana na Twoje konto w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania umowy.
200

Razem:
5 388,54
Płatność

Płatność

Trwa przetwarzanie płatności.
Przejdź do kolejnego kroku aby uzupełnić dane firmy.
Uzupełnij dane firmy
Dane firmy
skopiuj nasz adres
i
Jeśli chcesz zarejestrować nową firmę pod naszym adresem możesz go skopiować do umowy. Gdy masz już zarejestrowaną firmę pod innym adresem i chcesz ją dopiero przenieść do pod nasz adres lub jedynie otworzyć pod naszym adresem oddział swojej firmy, powinieneś wprowadzić adres siedziby zgodny z aktualnymi danymi w KRS, CEIDG lub analogicznym rejestrze w swoim kraju.
i
Jeśli nie posiadasz jeszcze numeru NIP pozostaw to pole puste.
+ dodaj adres korespondecyjny
i
Jeśli chcesz żebyśmy przesyłali Twoją korespondencję na inny adres niż adres siedziby dodaj adres korespondencyjny. Możesz go dodać w każdej chwili.
Beneficjenci rzeczywiści

Dane osób uprawnionych do reprezentacji firmy:

Podaj dane osób uprawnionych do reprezentacji firmy zgodnie z informacją w rejestrze (CEiDG, KRS lub właściwy rejestr w kraju, którym zarejestrowana jest firma). Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu musimy zweryfikować tożsamość osób zawierających umowę. Możesz to zrobić poprzez szybki przelew bankowy na 1 zł poprzez podany niżej link. Pamiętaj - dane osoby w rejestrze przedsiębiorstw, dane podane niżej w formularzu oraz dane w banku muszą być jednakowe tzn. że osoba uprawniona do reprezentacji powinna zrobić przelew weryfikacyjny na 1 zł ze swojego prywatnego, nie firmowego konta bankowego.

KLIKNIJ, ABY SIĘ ZWERYFIKOWAĆ
Uwaga! Przelew weryfikacyjny wykonaj z konta osobistego!
Umowa

Umowa najmu

pomiędzy:

Gold Place Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453200, NIP: 5272641336, REGON: 14267630000000 zwaną dalej „Wynajmującym”,

a

, z siedzibą , zwanego dalej „Najemcą”, reprezentowaną przez łącznie zwanymi „Stronami”.

1. Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia zgodnego oświadczenia woli przez obie Strony na zasadach określony w regulaminie.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Wynajmujący świadczy usługi objęte niniejszą umową na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usług najmu od dnia
4. Wynajmujący daje, a Najemca przyjmuje w najem, część powierzchni biurowej, tj. 31,56 m2 zwaną dalej „Biurem”.
5. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący udostępnia Najemcy:
a. adres do rejestracji firmy i możliwość umieszczania go w materiałach reklamowych;
b. obsługę recepcyjną w tym odbiór przychodzącej korespondencji, powiadamianie o przychodzącej korespondencji, skanowanie listów i przyjmowanie gości;
5. Czynsz najmu wynosić będzie 708 (słownie: siedemset osiem) złotych netto za rok
6. Okresem rozliczeniowym jest rok
7. Strony określają adresy do doręczeń oraz inne dane kontaktowe:

Dla Wynajmującego:

Gold Place Polska

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Adres: aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Adres email: biuro@goldplace.eu

Telefon: +48 22 300 98 75

Dla Najemcy

Osoba kontaktowa:

Adres: ,

Adres email:

Telefon:

8. Integralną częścią umowy jest Regulamin świadczenia usług najmu.

Podpisz umowę przesuwając myszką, rysikiem lub palcem

(w przypadku ekranów dotykowych) w poniższym polu.

Potwierdzenie

Twój wniosek został wysłany!

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin w dni robocze.
Na Twój adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie
oraz umowa podpisana z naszej strony.
Przejdź do strony głównej

60 dni na odstąpienie

od umowy i zwrot pieniędzy

powiadomienie do 24h lub

od odebrania przesyłki

elastyczna umowa, którą

rozwiążesz w każdej chwili